Menu Zavřeno

PPC & Data?
Umíme.

Naše specializace

Reklama na TikToku

TikTok je velice efektivním nástrojem pro akviziční kampaně. Obsah reklam si zde často zachovává autentickou podobu TikTok videí, díky kterým dokážeme přirozeně podpořit viditelnost značky (brand awareness), ale také přinést konverze. Pomůžeme vám se správným nastavením kampaně, výběrem kreativy a správného formátu.

Dále umíme

Reklama na Facebooku a Instagramu

Facebook a Instagram jsou klíčové platformy pro zvýšení povědomí o značce a generování konverzí. Reklamy zde mohou být pečlivě cílené a vizuálně přitažlivé, což zvyšuje jejich efektivitu.

Reklama na
YouTube

YouTube je vynikající platforma pro rozšíření dosahu vaší značky a zvýšení konverzí prostřednictvím poutavých video reklam. Tyto reklamy umožňují hlubší engagement a dlouhodobější interakci s vaším publikem.

Reklama na Google & Seznamu

Google Ads a Seznam Sklik jsou mocné nástroje pro dosažení vašich marketingových cílů, a to od zvýšení návštěvnosti webu po generování konverzí. Poradíme, aby investice přinesla maximální výsledky.

Meta reklama

TikTok je velice efektivním nástrojem pro akviziční kampaně. Obsah reklam si zde často zachovává autentickou podobu TikTok videí, díky kterým dokážeme přirozeně podpořit viditelnost značky (brand awareness), ale také přinést konverze. Pomůžeme vám se správným nastavením kampaně, výběrem kreativy a správného formátu.

Případová studie Ochutnej Ořech

YouTube reklama

TikTok je velice efektivním nástrojem pro akviziční kampaně. Obsah reklam si zde často zachovává autentickou podobu TikTok videí, díky kterým dokážeme přirozeně podpořit viditelnost značky (brand awareness), ale také přinést konverze. Pomůžeme vám se správným nastavením kampaně, výběrem kreativy a správného formátu.

Případová studie Ochutnej Ořech

Google & Seznam reklama

TikTok je velice efektivním nástrojem pro akviziční kampaně. Obsah reklam si zde často zachovává autentickou podobu TikTok videí, díky kterým dokážeme přirozeně podpořit viditelnost značky (brand awareness), ale také přinést konverze. Pomůžeme vám se správným nastavením kampaně, výběrem kreativy a správného formátu.

Případová studie Ochutnej Ořech

Zajistíme reklamu také na

LinkedIn

Pinterest

Reddit

Snapchat

Spotify

Twitter (X)

Digital Turbine

Přijďte si nás poslechnout

PPC Restart 2024

Spoluzakladatel a CEO ShortPRO, Vít Janda, na konferenci promluví na téma:

Co vidíme na datech z TikTok reklam, krátkých videí napříč sociálními sítěmi o této skupině nakupujících, která bývá často stále podceňovaná? Generace Z tvoří 1/3 světové populace a jednou se stane největší kupní silou na trhu. Co je z pohledu výkonnostního marketingu klíčové pro přilákání této cílovky? Dozvíte se v přednášce protkané daty, statistikami a ukázkami.

Předchozí akce

Jak vám dokážeme pomoci

Počáteční nastavení analytiky

Abychom byli schopni správně měřit výsledky reklam, je před prvotním spuštěním potřeba řádně nastavit veškeré analytické nástroje, které sbírají data a mají vliv na následný reporting.

Standardně jsme zvyklí před spuštěním reklam provést audit. Ten je pro klienty dobrovolný (my jej však důrazně doporučujeme) a zahrnuje kontrolu:

GTM

GA4

Cookie lišta

Měřící pixely

Ads Managery

Pokud máte zájem o počáteční nastavení analytiky či audit analytických nástrojů nebo již běžících reklam, kontaktujte nás.

Komplexní správa reklam

Dokážeme komplexně pokrýt celý proces správy PPC kampaní – od počátečního nastavení, přes správu a optimalizaci až po vyhodnocení a reporting.
Nastavení reklamy
Na zvolených platformách nastavíme reklamu tak, aby plnila stanovené cíle – brand awareness, lead generation či konverze. Nastavení samotné reklamy předchází kontrola správného nastavení všech analytických a měřících nástrojů, abychom byli schopni doměřit výsledky.
Monitoring reklamy
Po spuštění reklam je neustále monitorujeme, abychom byli schopni okamžitě reagovat na případné výpadky, chyby či dění na trhu.
Optimalizace reklamy
Dle toho, jak se reklamám daří, je průběžně optimalizujeme. U funkčních kreativ navyšujeme rozpočet, zatímco reklamy, které nefungují, postupně vypínáme. Dokážeme takto optimalizovat i samotnou kreativu - tzn. upravovat bannery či videa během již spuštěných kampaní dle výsledků.
Reporting výsledků
Veškeré výsledky reklam zpracováváme do přehledných tabulek a grafů, aby se v nich klient vyznal a mohl s nimi pracovat dál. Reporty zpracováváme v analytických nástrojích dle domluvy s klientem.
Doporučení
Podle výsledků reklam, podložených reporty, připravujeme sadu doporučení jak s reklamou dále pracovat. Tato doporučení předkládáme klientovi a následně diskutujeme o dalších krocích.

Tisíce objednávek díky UGC videím a TikTok reklamě.

Často kladené otázky

Co je to výkonnostní reklama?

Výkonnostní reklama je typ online marketingu, kde inzerenti platí pouze za konkrétní akce uživatelů jako jsou kliknutí, konverze nebo prodeje. Tento přístup se zaměřuje především na dosažení měřitelných výsledků a optimalizaci návratnosti investic (ROI) na rozdíl od tradiční reklamy, která může být zaměřena více na zvýšení povědomí o značce.

Jaké jsou hlavní metriky úspěchu výkonnostní reklamy?

Klíčové metriky pro výkonnostní reklamu zahrnují míru konverze (CR), náklady na akvizici (CPA), návratnost investice (ROI) a celkový počet generovaných leadů nebo prodejů. Tyto indikátory pomáhají sledovat efektivitu kampaní a informovat o dalších rozhodnutích pro optimalizaci.

Jaká je optimální strategie pro rozpočet výkonnostní reklamy?

Strategie rozpočtu by měla být flexibilní a přizpůsobit se výkonnosti kampaně. Je doporučeno alokovat část rozpočtu na testování různých přístupů a reklamních formátů, zatímco větší část investovat do kanálů a taktik, které prokázaly nejvyšší ROI. Pravidelné hodnocení a přerozdělování rozpočtu na základě výsledků je klíčové.

Jak rychle můžeme očekávat viditelné výsledky?

Výsledky výkonnostní reklamy mohou být viditelné téměř okamžitě po spuštění kampaně, zvláště pokud jsou kampaně správně nastaveny a optimalizovány. Nicméně, pro hlubší analýzu a stabilní zjištění účinnosti může trvat několik týdnů nebo měsíců, aby se data akumulovala a poskytla jasnější obrázek.

Jak můžeme optimalizovat naše reklamní kampaně na základě dat?

Optimalizace by měla zahrnovat analýzu dat získaných z reklamních platforem, A/B testování různých prvků kampaně (například reklamních kreativ, cílových stránek a cílových skupin), a průběžné upravování nabídek, rozpočtů a strategií cílení. Využití pokročilých analytických nástrojů a algoritmů pro automatizovanou optimalizaci může dále zvýšit efektivitu kampaní.

Přečtěte si článek

Jak na reklamu na TikToku v roce 2024?

Pojďme se podívat na aktuální možnosti TikTok Ads – pro koho jsou dostupné, jak s nimi pracovat a jaké výsledky mohou přinést.

Chcete výkon?
Umíme.

Komplexní správa výkonnostní reklamy v online světě – Google, Seznam a sociální sítě. Od nastavení, správy a optimalizace po vyhodnocení a report.
Ať vám nic neuteče
Copyright 2024